Vzdelávanie – aktuálny termín!

Nové

Dovoľujeme si Vás pozvať na:

 akreditované vzdelávanie:

„Cenotvorba a riadenie nákladov stavebných prác“ .

Číslo potvrdenia o akreditácii MŠ SR: 2584/2020/91/1

Termín školenia

september 2023

Miesto konania

Bratislava, Miletičova 21, 5.poschodie

Kontakt

PhDr. Marta Nagyová

Tel./fax: +421 2 64282255
mobil: +421 908 754 289
e-mail: marta.nagyova@use-sk.sk