Ústav stavebnej ekonomiky

Kľúčovými činnosťami našej certifikovanej znaleckej organizácie sú znalecké a expertízne stanoviská k technickému stavu nehnuteľností, stanovovanie hodnoty nehnuteľností a odhady hodnoty stavebných prác. Zároveň rozvíjame aj činnosti v oblasti ohodnocovania podnikov a majetku podnikov.

Do zoznamu znalcov, tlmočníkov a predkladateľov (oddiel na zápis znalcov v odbore Stavebníctvo) zapísalo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky našu organizáciu dňa 6.8.2007 (číslo rozhodnutia: 8799/2007-51). Ústav stavebnej ekonomiky je taktiež zapísaný aj v odbore Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov.

Okrem menovaných druhov znaleckých činností sa naša organizácia zaoberá aj technickými dozormi a vzdelávaním cenových pracovníkov v oblasti stavebníctva. V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať.