O nás

Ústav stavebnej ekonomiky je certifikovaná znalecká organizácia so zameraním na oblasť stavebníctva. Našu činnosť tvoria najmä znalecké práce, ktoré zahŕňajú expertízne stanoviská, stanovenie hodnoty nehnuteľností a odhady hodnoty stavebných prác. V oblasti ekonomiky a riadenia podnikov tvoria nosnú časť našej činnosti odhady hodnoty podniku, prípadne zložiek jeho majetku.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zapísalo Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o., Miletičova 21, Bratislava do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (oddiel na zápis znalcov – právnických osôb) v odbore Stavebníctvo pre odvetvia:

  • Odhad hodnoty nehnuteľností
  • Odhad hodnoty stavebných prác
  • Pozemné stavby
  • Vodohospodárske stavby
  • Líniové vedenia a rozvody
  • Statika stavieb
  • Projektovanie v stavebníctve

Ústav stavebnej ekonomiky je tiež zapísaný v odbore Ekonomika a riadenie podnikov – odvetvie:

  • Oceňovanie a hodnotenie podnikov

Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. je poistený v spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. poistkou č. 511011131 poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom povolania na celkovú poistnú čiastku 166 000,- EUR (5 000 000 SK).

Náš tím

Náš tím aktuálne tvorí 15 stálych zamestnancov, avšak pre uspokojenie potrieb našich zákazníkov využívame aj služby overených externých špecialistov:

Meno a priezvisko Špecializácia E-mail Telefón
Ing. Juraj Nagy, PhD. riaditeľ, znalec v odbore Stavebníctvo juraj.nagy@use-sk.sk +421 905 611 132
doc. Ing. Marek Ďubek, PhD.  odborný konzultant, znalec v odbore Stavebníctvo marek.dubek@use-sk.sk +421 905 351 123
Ing. Marek Fico znalec v odvetví Vodné stavby a Líniové stavby use@use-sk.sk +421 264 282 255
Ing. Miroslav Gajdoš odborný konzultant, znalec v odbore Energetika, Strojárstvo use@use-sk.sk +421 908 780 960
Ing. Valéria Gregorová, PhD.  odborná konzultantka, znalkyňa v odbore Stavebníctvo valeria.gregorova@use-sk.sk +421 908 999 070
Ing. et Ing. Stanislav Kalafut odborný konzultant, znalec v odbore Ekonómia a manažment stanislav.kalafut@use-sk.sk +421 917 190 182
prof. Ing. Juraj Králik, PhD. odborný konzultant, znalec v odbore Stavebníctvo use@use-sk.sk +421 264 282 255
Ing. arch. Vladimír Kubiš odborný konzultant, znalec v odbore Stavebníctvo use@use-sk.sk +421 264 282 255
Ing. Radovan Majer, PhD. odborný konzultant, cenár, rozpočtár radovan.majer@use-sk.sk +421 917 983 823
Ing. Michal Markovič odborný konzultant, znalec v odvetví Dopravné stavby use@use-sk.sk +421 264 282 255
Ing. Marek Petro, PhD. odborný konzultant, znalec v odbore Stavebníctvo marek.petro@use-sk.sk +421 907 949 958
PhDr. Marta Nagyová špecialistka vzdelávania a kvality marta.nagyova@use-sk.sk +421 908 754 289
Ing. Milan Ravas odborný konzultant, znalec v odbore Stavebníctvo use@use-sk.sk +421 903 700 950
Ing. arch. Ing. Veronika Šalitrošová špecialistka technológie stavieb, architektúry a urbanizmu veronika.salitrosova@use-sk.sk +421 918 246 938
Ing. Miroslav Marguš odborný konzultant, znalec v obore Stavebníctvo use@use-sk.sk
Ing. Mgr. Michaela Kaiserová, M.Sc. odborný konzultant, znalec v odbore Ekonómia a manažment michaela.nagyova@use-sk.sk +421 907 281 777