Registrovať
Prihlásiť
Domov /  Vzdelávanie
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
Vzdelávanie
Napísal Ing.Juraj Nagy   
kc_2009_03_025_100 „Organizujeme školenia pre cenových pracovníkov v stavebníctve.
Pozrite si zoznam najbližšších školení.“
 

 

 

 

 

a) Názov vzdelávacej aktivitykc_2009_03_015_100

 • Školenie stavebných cenárov, rozpočtárov a kalkulantov.

 

b) Organizačná forma vzdelávacej aktivitykc_2009_09_570_100

 • Školenie (ďalej štúdium) je v rozsahu 30 hodín.
 • Študent je povinný aktívne sa zúčastňovať na prednáškach.
 • Štúdium končí záverečnou skúškou, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej časti.
 • Úspešní absolventi na záver získajú:

OSVEDČENIE o absolvovaní odborného školenia akreditovaného Ministerstvom školstva SR.
Návrh PEČIATKY, ktorou sa po absolvovaní školenia môže prezentovať.

 

c) Cieľ vzdelávacej aktivitykc_2008_10_131_100

 • Štúdium poskytne špeciálne informácie, znalosti a zručnosť v oblasti cien a cenotvorby v stavebníctve.
 • Cieľom štúdia je poskytnúť záujemcom poznatky z platných predpisov súvisiacich s rozpočtovaním a kalkulovaním cien v oblasti stavebnej produkcie,
 • Súčasťou štúdia je prehlbovanie a inovácia vedomostí, poznatkov a znalostí získaných v priebehu predchádzajúceho štúdia a odbornej praxe.
 • Absolvovanie školenia výrazne zlepší odborné vedomostné penzum stavebných špecialistov na ceny.

 

d) Cieľová skupinakc_2008_10_097_100

 • Samostatne zárobkovo činné osoby, rozpočtári, cenári, kalkulanti,
 • Zamestnanci stavebných spoločností, štátnej správy a organizácií obstarávajúcich stavebnú produkciu.
 • Projektanti a projektovo – inžinieringoví pracovníci.
 • Vrcholový stavebný management zodpovedný za prípravu a realizáciu stavieb.

 

e) Požadované vstupné vzdelaniekc_2008_09_333_100

 • Absolvovanie úplného stredoškolského vzdelania s maturitou.

 

f) Profil absolventakc_2009_09_604_100

 • Absolvent má potrebné vedomosti z platnej legislatívy a získa špeciálne zručnosti z tvorby stavebných rozpočtov a individuálnych kalkulácií cien
 • Absolvent má potrebné vedomosti pre samostatné vykonávanie činnosti stavebného cenára, rozpočtára alebo kalkulanta, ktoré úspešne obhájil pred komisiou na záverečnej skúške.

 

g) Metódy výučbykc_2009_03_009_100

 • Štúdium sa uskutočňuje prezenčnou metódou, ktorá spočíva na vyučovaní s priamym kontaktom lektora so študentom, ktoré si študenti dopĺňajú samostatným štúdiom a vypracovaním záverečného projektu.
 • Základnou učebnou jednotkou štúdia je učebný predmet. Predmety sú zaradené do dvoch základných častí: všeobecnej a špeciálnej.
 • Vzdelávacia organizácia vedie o poslucháčoch, priebehu štúdia a plnení učebného plánu a učebných osnov priebežnú dokumentáciu.

 

h) Dokumentácia o lektorskom zabezpečeníkc_2009_03_014_100

 • Odborným garantom Školenia stavebných cenárov, rozpočtárov a kalkulantov je Ing. Juraj Nagy, PhD., konateľ vzdelávacej organizácie.
 • Ďalšími lektormi sú doc. Ing. Gabriela Bollová, PhD., doc. Dr. Ing. Milan Valuch, Ing. Branislav Púchovský, PhD., Ing. Helena Ellingerová, PhD., JUDr. Štefan Kollár, Ing. Ivan Klobušník, Ing. Naďa Antošová, PhD.

 

Učebné osnovy predmetovkc_2008_05_105_100

 1. Predpisy pre činnosť cenára, rozpočtára, kalkulanta
 2. Stavebný zákon, Občianske a Obchodné právo pre cenárov, rozpočtárov, kalkulantov
 3. Typy zmluvných cien
 4. Kalkulácie cien stavebných prác
 5. Využívanie rozpočtových ukazovateľov v prípade odhadu nákladov stavieb
 6. Spracovanie výkazu výmer a tvorba ponukových rozpočtov
 7. Aplikácia položkových rozpočtov

i_02_001_180 i_02_003_180
 

Komentárov  

 
-4 #2 PaloPa 2011-04-19 14:24
Dobrý deň,
Zoznam najbližších školení je vždy v časti "Vzdelávanie / Najbližšie školenie" (viď link "zoznam najbližšších školení" na začiatku stránky)

Admin.
Citovať
 
 
-5 #1 2010-10-24 03:04
dobry den
mozte mi zaslat blizsie info o skoleni rozpoctarov (termin a miesto konania, cena atd.)
dakujem
slifka
Citovať
 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Copyright © 2018. Ústav stavebnej ekonomiky. Designed by PC-PROG | znalosti online

Prihlásenie na stránkuRegistrácia*
*
*
*
*

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.