Registrovať
Prihlásiť
DomovZnalectvo /  Znalecké techniky
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
Znalecké techniky - Skúška simuláciou hnaného dažďa
Obsah článku
Znalecké techniky
Skúška simuláciou hnaného dažďa
Sonda v strešnom plášti
Záznam z obhliadky - interiér
Záznam z obhliadky - exteriér
Celý článok

Skúška simuláciou hnaného dažďa

 • Základnou úlohou pri prehliadke strešného plášťa je určiť príčinu zatekania. Ak sa to celkom nepodarí je nutné určiť aspoň rizikové miesta, kde pravdepodobne dochádza k zatekaniu a na ne sa pri oprave zamerať. Poruchy môžu byť ako v ploche tak hlavne v detailoch prestupov cez strechu.
 • Pri vonkajšej prehliadke strešného plášťa je nutné zistiť :
  • druh pôvodnej krytiny, počet vrstiev a spôsob je prichytenia k podkladu,
  • stav povrchu – aké nedostatky a poruchy sa na ňom nachádzajú,
  • či povrch nie je opatrený náterom, ktorý by znemožňoval dokonalé natavenie alebo nalepenie nového vhodného pásu. Alebo či poslednú vrstvu netvorí taký izolačný pás, ktorý je v prípade natavenia alebo nalepenia nového pásu úplne odstrániť,
  • či nie sú na povrchu pôvodnej povlakovej krytiny tiahle trhliny, ktoré vznikli dilatačnými pohybmi podkladu (pri oprave voliť bodové natavenie vysoko elastického modifikovaného asfaltového pásu alebo vhodnú fóliu),
  • zistiť spôsob oplechovania, jeho stav a prípadne ho nahradiť vhodnejším riešením.
 • V miestach okrajových podmienok pôsobenia strešného plášťa (najčastejšie najvyšší a najnižší bod na povrchu strechy) urobiť sondy minimálne 100 x100 mm do strešnej skladby. Zistiť skutočné hrúbky a druh materiálu z ktorých jednotlivé vrstvy pozostávajú, ich hmotnosť a vlhkosť. Celkovú hmotnosť strešného plášťa porovnávať s pôvodne projektovanou a v prípade potreby nechať konštrukciu staticky preveriť. na základe sondy posúdiť, či celá strešná skladba je dostatočne súdržná proti satiu vetra. Ak nie, je nutné uvažovať so zaťažovacou vrstvou, alebo mechanickým kotvením vrstiev alebo povlakovej krytiny. Zároveň je potrebné možnosť kotvenia do nosnej konštrukcie overiť.
 • Ak poznáme strešnú skladbu a vlhkosť jednotlivých vrstiev môžeme posúdiť je tepelnú vodivosť a difúzny odpor a zároveň aj vypočítať celoročnú bilanciu skondenzovanej a vyparenej vlhkosti v pôvodnej strešnej konštrukcii. Ak je ročná bilancia pasívna (ak viac vody skondenzuje ako sa vyparí) môže byť voda objavená v strešnom plášti kondenzátom! Konkrétne rozhodnutie o význame kondenzácie pre posudzovanú skladbu je potrebné korigovať skúsenosťou s obvyklými režimami podobných konštrukcií a podľa toho voliť ďalší postup – buď zasiahnuť do skladby alebo ju ponechať. Rovnakým výpočtom je nutné posúdiť aj navrhovanú konštrukciu.
Skúška simuláciou hnaného dažďa pomocou hasičskej prúdnice Skúška simuláciou hnaného dažďa pomocou hasičskej prúdnice Skúška simuláciou hnaného dažďa pomocou hasičskej prúdnice Skúška simuláciou hnaného dažďa pomocou hasičskej prúdnice Skúška simuláciou hnaného dažďa pomocou hasičskej prúdnice Skúška simuláciou hnaného dažďa pomocou hasičskej prúdnice Skúška simuláciou hnaného dažďa pomocou hasičskej prúdnice Skúška simuláciou hnaného dažďa pomocou hasičskej prúdnice


 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Copyright © 2018. Ústav stavebnej ekonomiky. Designed by PC-PROG | znalosti online

Prihlásenie na stránkuRegistrácia*
*
*
*
*

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.