Registrovať
Prihlásiť
Domov /  Informácie o činnosti
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
Informácie o činnosti Tlačiť E-mail
Napísal Ing.Juraj Nagy, PhD.   

ÚSE s.r.o. - logo

  • Súdno – znalecká činnosť v odbore STAVEBNÍCTVO odvetví, pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, odhad hodnoty stavebných prác a v odbore EKONOMIKA A RIADENIE PODNIKOV odvetví Oceňovanie a hodnotenie podnikov
  • Vypracovanie výkazov výmer s ocenením (rozpočtom) pre pripravované investičné akcie objednávateľa.
  • Preverenie predloženého výkazu výmer na pripravovanú investičnú akciu, z hľadiska komplexnosti, a korektnosti k vypracovanému stupňu projektovej dokumentácie.
  • Kontrola súťažných podkladov pred vypísaním verejného obstarávania, tak, aby spĺňali podmienky uložené v zákone č. 25/2006 Z.z., konkrétne jednoznačnosť, nediskriminácia a používanie obchodných názvov výrobkov a dodávateľov vo výkaze výmer.
  • Vypracovanie nového kontrolného rozpočtu s výkazom výmer pre pripravovanú investičnú akciu.
  • Vypracovanie správy o predložených rozpočtoch z hľadiska cenovej úrovne jej reálnosti a porovnanie s bežnými trhovými cenami pri dodržaní zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.
  • Cenové expertízy podľa potreby objednávateľa.
  • Konzultácie k súťažným podmienkam v časti cena a premietanie iných faktorov do ceny diela, prípadná účasť vo výberovej komisii obstarávateľa.
  • Činnosť stavebného dozoru stavieb s odborným zameraním Pozemné stavby.
  • Verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v rozsahu Preukazu o odbornej spôsobilosti registračné číslo G0679-135-2001 zo dňa 27.2.2002.
 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Copyright © 2018. Ústav stavebnej ekonomiky. Designed by PC-PROG | znalosti online

Prihlásenie na stránkuRegistrácia*
*
*
*
*

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.