Registrovať
Prihlásiť
Publikácie v periodikách - 2003 Tlačiť E-mail

PUBLIKÁCIE > Publikácie v časopisoch a zborníkoch > 2003

  • NAGY, J.: Cenové predpisy platné pre posudky v odvetví 37 11 03 – oceňovanie stavebných prác. In: Almanach znalca 1/2003, ISBN 80-227-1859-9, s. 18 – 21(recenzent – Bollová).
  • POGRAN, Š. - NAGY, J.: Určovanie ceny stavebných materiálov. In: Almanach znalca 2 - 3/2003, ISSN 1336-3174, s. 31(recenzent – Nováčiková).
  • MAJDÚCH, D. - NIČ, M. – NAGY, J.: Skúsenosti so zisťovaním všeobecnej hodnoty nehnuteľností na Slovensku podľa vyhlášky č. 86/2002 Z.z. In: Soudní inženýrství 1/2003, ISSN 1211-443X, s. 23 – 24. – podiel 60 %.
  • NAGY, J.: Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v zmysle vyhlášky MS SR č. 86/2002 Z.z. – Rozpočtové ukazovatele. In: 4. medzinárodné vedecké sympózium Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a investičných procesoch. Bratislava, 16. – 17. september 2003, s. 49 - 52 (oponent Bollová).
  • NAGY, J.: Východisková a technická hodnota. In: Zborník prednášok zo seminára znalcov z odvetvia oceňovanie nehnuteľností. Košice, 12. december 2003, ISBN 80-227-1987-0, s. 31 – 63.
  • NIČ, M. – NAGY, J. - Vallo, M. - Čavojský, J.: Nové rozpočtové ukazovatele na určenie východiskovej hodnoty stavieb. In: II. Konferencia znalcov z odboru Stavebníctvo odvetvia Oceňovanie nehnuteľností a Oceňovanie stavebných prác s medz. účasťou, ÚSZ SvF STU v Bratislave, Piešťany 19. – 20. júna 2003. – podiel 75 %
  • MAJDÚCH, D. - NIČ, M. – NAGY, J.: Zkušenosti se zjišťováním obecné hodnoty nemovitostí na Slovensku podle vyhlášky č. 86/2002 Z.z. In: XII. Konference absolventů studia technického znalectví pořádaná s mez. účastí, obor: stavebnictví a ekonomika – oceňování nemovitostí. ÚSI VUT v Brne a AZO ČR, Brno 24. – 25. január 2003. – podiel 75 %
  • NAGY, J.: Postupy stavebného dozoru pri cenovej kontrole faktúr. In: XXXVIII. dni stavebného dozoru 2003. SPRS, Bratislava, 26. november 2003.
  • NAGY, J.: Stanovenie všeobecnej hodnoty majektu v zmysle vyhlášky MS SR 86/2002 Z.z. – rozpočtové ukazovatele. In: 4. medzinárodné sympózium „Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch“. SvF STU - KERS, Bratislava, 16. – 17. september 2003.
 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Copyright © 2018. Ústav stavebnej ekonomiky. Designed by PC-PROG | znalosti online

Prihlásenie na stránkuRegistrácia*
*
*
*
*

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.